Privacybeleid

Deze website, www.verloskundigepraktijkputten.nl wordt onderhouden door Mandelo. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundige Praktijk Putten omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website.

Spoedvraag? Bel ons 24/7

0341 356 525

Informatie over Verloskundige Praktijk Putten

Verloskundige Praktijk Putten is gevestigd te Putten en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 66696666. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundige Praktijk Putten bereikbaar op telefoonnummer 0341-356525. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigepraktijkputten.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Inschrijfformulier

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat je het contactformulier op de website hebt ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundige Praktijk Putten en van jou. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundige Praktijk Putten en van jou om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van jou af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Cookies

Het goed voorbeeld van het verwerken van persoonsgegevens met behulp van cookies is Google Analytics. Specifiek voor Google Analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding geschreven voor het "privacy vriendelijk" maken van die cookies. In dat geval hoeft voor het gebruik van Google Analytics geen toestemming te worden gevraagd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een goed voorbeeld van het verwerken van persoonsgegevens met behulp van cookies is Google Analytics. Specifiek voor Google Analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding geschreven voor het "privacy vriendelijk" maken van die cookies. In dat geval hoeft voor het gebruik van Google Analytics geen toestemming te worden gevraagd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-en-tv/cookies.

Deze documentatie is door de Autoriteit Persoonsgegevens opgesteld op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwachting op dit moment is echter dat de uitleg onder de AVG niet anders zal zijn.

In Nederland geldt voor cookies aanvullende wetgeving op basis van de Telecommunicatiewet. In een PDF-document geeft de Autoriteit Consument en Markt antwoord op veel gestelde vragen over cookies (link naar PDF-document).

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria Verloskundige Praktijk Putten hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Verloskundige Praktijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om het aan jouw gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Verloskundige Praktijk Putten worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verloskundige Praktijk Putten en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Jouw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk Putten te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heb jij een aantal rechten. Je hebt het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van jouw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Verloskundige Praktijk Putten te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als jij van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 16-01-2019.

Leer ons kennen

Inschrijven

Zwanger zijn en bevallen zijn bijzondere en persoonlijke gebeurtenissen in je leven. Voor de begeleiding tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed ben je bij ons van harte welkom! Schrijf je in via het formulier en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met je op om de eerste afspraak te plannen.