Verloskundige in opleiding

Wij begeleiden in onze praktijk regelmatig student-verloskundigen afkomstig van één van de 4 verloskundigenopleidingen.

Wij hechten binnen onze praktijk veel waarde aan het goed opleiden van verloskundige studenten. Om de verloskunde in Nederland op een hoog kwaliteitsniveau te houden moeten we ook vanuit de praktijk ervoor zorgen dat een goede opleiding gegarandeerd kan worden. Studenten zullen dan ook regelmatig met ons meelopen, zowel tijdens het spreekuur als tijdens de bevallingen en kraamvisites.

Hoe verder de studente is met de opleiding, des te meer handelingen mag ze onder onze supervisie verrichten. Indien je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit bij ons kenbaar maken en zullen wij hier rekening mee houden.

Momenteel begeleiden wij geen student.