Kraamzorg

Het is noodzakelijk dat je je tijdig, liefst vóór de 3e maand, bij een kraambureau meldt voor het bespreken van kraamzorg. De kraamverzorgende assisteert bij de bevalling als je thuis bevalt. Wij zullen tijdens de bevalling aangeven wanneer je de kraamverzorgende kunt bellen. Gedurende de eerste week na de geboorte verzorgt zij moeder en kind.

Voor kraamzorg kun je contact opnemen met één van de volgende bureaus:

Kraamzorg JoNa:
www.kraamzorgjona.nl
Telefoon: 0321 – 311922

De Kraamvogel
www.dekraamvogel.nl
Telefoon: 088 – 7788500

Reformatorische Stichting Thuiszorg (RST)
www.rstzorg.nl
Telefoon: 0342 - 422324

ZiN Kraamzorg
www.zinkraamzorg.nl
Telefoon: 0348 - 436010

Birth-care Kraamzorg
www.birth-care.nl
Telefoon: 06 - 27167605

Yunio Kraamzorg
www.kraamzorgyunio.nl
Telefoon: 088 - 7777654