Klachtencommissie

Het kan zijn dat je ondanks onze inspanning toch niet tevreden bent over een verloskundige of over een verloskundige handeling of behandeling.

Probeer altijd eerst met een van ons daarover te praten. Als een gesprek niet bevredigend verloopt of als gesprekken het probleem niet oplossen, bestaat de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

De KNOV Klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht, behandelt je klacht onafhankelijk en hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde. Zij doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden en doet geen uitspraken met rechtsgevolg. Na uitspraak van de Klachtencommissie blijft het altijd mogelijk je te wenden tot een rechterlijke instantie zoals het Medisch Tuchtcollege.

Adres Klachtencommissie: Postbus 2001, 3500 GA Utrecht, tel.: 073-6891890