Controles

Na de eerste afspraak en de echo kom je in het begin van de zwangerschap één keer per vier weken op controle. Naarmate de zwangerschap vordert neemt de frequentie toe tot één keer per drie en twee weken. In de laatste periode voor je bevalling zien wij je graag iedere week, of zo nodig vaker.
 
Tijdens de controles wordt er ingegaan op je vragen en eventuele klachten. Bij iedere controle meten wij je bloeddruk en gewicht en doen wij uitwendig onderzoek naar de groei van de baarmoeder en de ligging van de baby. Daarnaast luisteren wij vanaf 12 weken zwangerschap met de doptone naar de hartslag van de baby. Ongeveer drie keer tijdens de zwangerschap meten wij je ijzergehalte.
 
Mochten er zich tijdens de zwangerschap complicaties voordoen, dan overleggen wij met de huisarts of gynaecoloog. Zo nodig verwijzen wij je door naar de gynaecoloog.